Przedszkole Samorządowe
w Śledziejowicach

List Marszałka Województwa Małopolskiego

Szanowni Rodzice i Nauczyciele! 

Województwo małopolskie jako pierwsze w Polsce podjęło szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Naszym priorytetem jest wymiana starych, niskowydajnych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych. Jest to jednak zadanie, które wymaga czasu, więc na efekty musimy poczekać kilka lat.

Kontynuacja!!!

Drodzy Rodzice!

Od 15.02.2018 r. do 5.03.2018 r. (włącznie) prosimy o wypełnianie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej.

Druki deklaracji są dostępne w przedszkolu oraz na stronie internetowej.

Nie złożenie deklaracji w wyżej wymienionym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej:pobierz

REKRUTACJA 2018/2019

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019  rozpocznie się dnia 12 marca 2018r.

Prosimy śledzić stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, oraz stronę internetową naszego przedszkola.

 

WAŻNE INFORMACJE:

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka:pobierz

Kryteria postępowania rekrutacyjnego:pobierz

Uchwała Rady Miejskiej w Wieliczce:pobierz

Zasady przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:pobierz

 

 

 

Zjazdy do Kopalni Soli 2018

Grupa Starszaków od 3 marca 2018 r r przez trzy tygodnie będzie zjeżdżać do kopalni w celach leczniczych. W związku z tym należy wydrukować poniżej umieszczone skierowanie, wypełnić je wraz z lekarzem pierwszego kontaktu i niezwłocznie dostarczyć do Przedszkola Samorządowego w Śledziejowicach. Na skierowaniu musi widnieć jedno z rozpoznań, które jest  zawarte w pliku – Uzdrowisko Kopalnia Soli INFORMACJE

Skierowanie:pobierz

Uzdrowisko Kopalnia Soli INFORMACJE:pobierz

 

UDANYCH WAKACJI !!!

Wszystkim dzieciom , Rodzicom oraz całemu personelowi przedszkola życzymy wspaniałych i bezpiecznych wakacji!!!!

Wracajcie uśmiechnięci i wypoczęci :)