Przedszkole Samorządowe
w Śledziejowicach

Prace dzieci

Plan dnia

Podstawa Programowa:pobierz

 

6:30 – 8:45 – schodzenie się dzieci: dziecięce zabawy dowolne, indywidualna praca wyrównawcza , utrwalanie wcześniej poznanych treści dydaktycznych, przygotowanie do zajęć, zabawy dowolne, ćwiczenia gimnastyczne lub zabawy ruchowe.

8:45 – 9:00 - przygotowanie do śniadania, kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

9:00 – 9:30 - śniadanie (grupa maluszków-usprawnianie techniki samodzielnego jedzenia)

9:30 – 10:30 – zajęcia dydaktyczne wynikające z Programu Wychowania Przedszkolnego zaplanowane przez nauczycielki w ramach Planu Miesięcznego, w tym zajęcia umuzykalniające z akompaniamentem

10:30 – 11:45 – swobodne zabawy dziecięce w ogrodzie przedszkolnym, spacery

11:45 – 12:00 – przygotowanie do obiadu, kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych i działań prozdrowotnych

12:00 – 12:30 – obiad (grupa maluszków- utrwalanie techniki samodzielnego jedzenia)

12:30 – 14:30 – młodsze dzieci- odpoczynek poobiedni (słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek czytanych przez nauczycielkę; ćwiczenia oddechowe i ortofoniczne) ; starsze dzieci – swobodne zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, zabawy w Sali przedszkolnej

14:30 – 14:45 – podwieczorek

14:45 – 17: 00 – dziecięce zabawy dowolne, praca wyrównawcza, utrwalanie wcześniej poznanych treści dydaktycznych ; rozchodzenie się dzieci.