Przedszkole Samorządowe
w Śledziejowicach

Rada Rodziców