Przedszkole Samorządowe
w Śledziejowicach

Zdrowie na 5+

Zajęcia "Zdrowie na 5+" to projekt, który ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci poprzez aktywność fizyczną, dbałość o zdrowie, kształtowanie właściwych postaw i nawyków prozdrowotnych.