Przedszkole Samorządowe
w Śledziejowicach

Konkurs zakończony

„O NASZĄ ZIEMIĘ DBAM – NA INSTRUMENTACH PERKUSYJNYCH GRAM”.

W dniu 07. 11. 2013 r. powołane przez organizatora jury w składzie:

1. przewodniczący: dyrektor p-la Monika Stós

2. muzycy: Kinga Bochenska - Szostak , Ryszard Szostak

3. plastyk: Sabina Malik

5. ekolog: Ewa Konarska

6. członkowie: Teresa Kałuża, Agnieszka Serafin

 

wybrało najciekawsze prace grających instrumentów muzycznych wykonanych z surowców wtórnych. Uczestnikami konkursu plastyczno - technicznego były dzieci z dziewięciu przedszkoli z terenu gminy Wieliczka, m.in.

 

1.P. S. w Koźmicach Wielkich

2.P. S. w Strumianach

3. P. S. w Śledziejowicach

4. P. S. nr 1 w Wieliczce

5. P. S. nr 2 w Wieliczce

6. P. S. nr 5 w Wieliczce

7.  P. „Puchatek” w Kokotowie

8. P. Niepubliczne „Junior” w Śledziejowicach

9. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sierczy

Każde z wymienionych wyżej przedszkoli mogło wystawić do konkursu trzy prace.

 

Komisja Konkursowa oceniając prace brała pod uwagę następujące kryteria:

1. zgodność  tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu i regulaminu

2. oryginalność ujęcia tematu

3. walory artystyczne i estetyczne

4. pomysłowość

5. samodzielność wykonania pracy przez dziecko

Oceną jury wszystkie przedstawione do konkursu prace spełniały warunki zawarte w regulaminie. Oznaczały się oryginalnością i pomysłowością. Wszystkie prace były zgodne z tematyką hasła przewodniego konkursu i regulaminu.

Po długich i burzliwych obradach jury postanowiło nagrodzić  wszystkie prace uzasadniając swoją decyzję ogromnym zaangażowaniem przedszkoli w wykonanie przemyślanych i profesjonalnie wykonanych instrumentów. Decyzją jury każde przedszkole biorące udział w konkursie otrzyma dyplom oraz zestaw instrumentów muzycznych, natomiast każdy przedszkolak, autor pracy – instrument muzyczny i dyplom.

Biorąc pod uwagę walory muzyczne instrumentów oraz możliwość ich wykorzystania w zajęciach jury szczególnie wyróżniło następujące prace:

* „Zestaw grzechotek”- P. S. w Koźmicach Wielkich, autor: Julia Hoffman, opiekun: Ewa        Jamróz

* „Gitara” – P. S. w Strumianach, autor: Maja Duras, opiekun; Bożena Wojciechowska

* „Bębenek” – P. S. w Strumianach, autor: Szymon Mirek, opiekun; Marta Strączek

Ogłoszenie wyników konkursu -  15. 11. 2013 r. – na stronie internetowej przedszkola www..pssledziejowice.wieliczka.eu. Informacje na temat odbioru nagród i dyplomów organizator przekaże telefonicznie każdemu z uczestników.

 "Powiadacie:

- Nuży nas obcowanie z dziećmi.

Macie słuszność.

Mówicie:

-Bo musimy się zniżać do ich pojęć.

Mylicie się.

Nie to nas męczy. Ale- że musimy się

wspinać do ich uczuć.

Wspinać, wyciągać, na palcach stawać, sięgać.

Żeby nie urazić."

Janusz Korczak