Przedszkole Samorządowe
w Śledziejowicach

×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów z oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Konkurs plastyczny- rozstrzygnięty!

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów z oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

PROTOKÓŁ  Z OBRAD KOMISJI KONKURSOWEJ

„JAN PAWEŁ II  WIDZIANY  OCZAMI  DZIECI”.

W dniu 08. 04. 2014 r. powołane przez organizatora jury w składzie :

1. przewodniczący:  dyrektor p-la mgr Monika Stós

2. artysta- plastyk- mgr Sabina Malik, nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej w Śledziejowicach

3. artysta- plastyk- mgr Hanna Szkopek, Fundacja L'Arche w Śledziejowicach

wybrało najciekawsze prace plastyczne, przedstawiające postać Błogosławionego Jana Pawła II. 

 Uczestnikami konkursu plastycznego były dzieci z  przedszkoli z terenu powiatu wielickiego m.in.

1. Oddział Przedszkolny przy Sz.P. W Sierczy

2.P. S. w Strumianach

3. P. S. w Śledziejowicach

4. P. S. w Trąbkach

5. Przedszkole im. Św. Anieli Merici Sióstr Urszulanek w Sierczy

6. P. S. nr 5 w Wieliczce

7.  Przedszkole „Puchatek” w Kokotowie

8. Przedszkole Sportowo- Taneczne Tygrysek

9. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3 w Niepołomicach-

 Podgrabiu

10. P. S. w Zabierzowie Bocheńskim

11. P. S. nr 3 w Wieliczce

12. P. S. nr 4 w Wieliczce

13. P. S. w Koźmicach Wielkich

14. Oddział Przedszkolny przy Sz. P. w Raciborsku

15. Oddział Przedszkolny przy Sz. P. w Śledziejowicach

16. P. S. w Mietniowie

 

Każde z wymienionych wyżej przedszkoli mogło wystawić do konkursu trzy prace.

Komisja Konkursowa oceniając prace brała pod uwagę następujące kryteria:

1. zgodność  tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu i regulaminu

2. samodzielność wykonania pracy przez dziecko

3. walory artystyczne i estetyczne

4. pomysłowość

5. oryginalność ujęcia tematu

Oceną jury nie wszystkie przedstawione do konkursu prace spełniały warunki zawarte w regulaminie. Nie  wszystkie prace były zgodne z tematyką hasła przewodniego konkursu i regulaminu. Prace spełniające kryteria regulaminowe oznaczały się oryginalnością i pomysłowością.

Po długich i burzliwych obradach jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

I miejsce-  Oliwia Burnatowska, P. S. w Koźmicach Wielkich

II miejsce-  Maja Lembas, P. S. w Sierczy

III miejsce- Gabriel Góral, P. S. w Zabierzowie Bocheńskim

 

Ponadto jury przyznało 5 wyróżnień:

 

1. Oliwier Krzan- Sz. P. w Śledziejowicach (Oddział Przedszkolny)

2. Emilia Woźniak- P. S. nr 3 w Wieliczce

3. Milena Szyja, Klaudia Duliban- P. S. nr 5 w Wieliczce

4. Aleksander Ślusarczyk- Przedszkole Sportowo- Taneczne Tygrysek

5. Filip Grochot- P. S. w Strumianach

 

Ogłoszenie wyników konkursu -  10. 04. 2014 r. – na stronie internetowej przedszkola www..pssledziejowice.wieliczka.eu. Informacje na temat odbioru nagród i dyplomów organizator przekaże telefonicznie każdemu z uczestników. 

 

Śledziejowice 08.04.2014.                                                                                   podpisy jury

OBRADY  JURY

{gallery}papiez{/gallery}

I miejsce

{gallery}z{/gallery}

II miejsce

{gallery}zz{/gallery}

III miejsce

{gallery}zzz{/gallery}

wyróżnienia

{gallery}zzzz{/gallery}