Przedszkole Samorządowe
w Śledziejowicach

Konkurs literacki- rozstrzygnięty!

PROTOKÓŁ  Z OBRAD KOMISJI KONKURSOWEJ

„JAN PAWEŁ II  W NASZYCH SERCACH, MYŚLACH I PAMIĘCI”.

W dniu 07. 04. 2014 r. powołane przez organizatora jury w składzie :

1. przewodniczący:  dyrektor p-la mgr Monika Stós

2.  mgr Wioletta Mardyła, nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Śledziejowicach

3. mgr Maria Jaworska,  nauczyciel religii w Szkole Podstawowej w Śledziejowicach

4. mgr Maria Guła, pracownik Powiatowej i Miejskiej  Biblioteki Publicznej w Wieliczce, Filia w Śledziejowicach 

wybrało najciekawsze prace literackie, opisujące postać  i życie Błogosławionego Jana Pawła II. Uczestnikami konkursu literackiego były dzieci z  przedszkoli z terenu całej Polski.

 

Każde z przedszkoli mogło wystawić do konkursu trzy wiersze. 

Komisja Konkursowa oceniając prace brała pod uwagę następujące kryteria:

1. zgodność  tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu i regulaminu

2. twórczy i poetycki charakter utworu

4. pomysłowość 

Prace spełniające kryteria regulaminowe oznaczały się oryginalnością i pomysłowością.

Po długich i burzliwych obradach jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

I miejsce-  Julia Rajwer , Przedszkole Samorządowe nr 9 w Koszalinie 

II miejsce-  Michalina Rogińska  , Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku

III miejsce- Zofia Wandas, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej  w Raciborsku

 

Ponadto jury przyznało 5 wyróżnień:

 

1. Samanta Frankowska – Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Wieliczce

2. Maciej Świerczyński - Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Wieliczce

3. Lidia Branny – Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich 

4. Amelia Miro  - Przedszkole Sportowo- Taneczne Tygrysek w Niepołomicach 

5. Jan Buzała – Przedszkole Samorządowe w Strumianach

 

Ogłoszenie wyników konkursu -  10. 04. 2014 r. – na stronie internetowej przedszkola www..pssledziejowice.wieliczka.eu. Informacje na temat odbioru nagród i dyplomów organizator przekaże telefonicznie każdemu z uczestników. 

 

Śledziejowice 07.04.2014.                                                                                   podpisy jury