Przedszkole Samorządowe
w Śledziejowicach

GÓRA GROSZA

Drodzy Rodzice

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału wraz ze swoimi pociechami w tej pięknej, charytatywnej akcji "Góra Grosza", która od lat prowadzona jest przez Towarzystwo Nasz Dom. Przedszkole nasze już po raz piąty bierze w niej udział.

Celem akcji jest zebranie pieniędzy na potrzeby wychowanków Domów Dziecka, oraz wdrażanie dzieci do pomocy innym, słabszym, często pokrzywdzonym przez los. Dzieci muszą nabrać przekonania, iż 1 czy 2 grosze znaczą niewiele, natomiast zebrane potrafią usypać prawdziwą "GÓRĘ GROSZA" i wówczas są w stanie pomóc potrzebującym dzieciom.

Zaangażowanie się w akcję może przynieść również korzyść dla przedszkola, bowiem placówka, która zbierze najwięcej pieniędzy w przeliczeniu na liczbę dzieci otrzymuje nagrodę pieniężną, do wykorzystania na potrzeby dzieci w przedszkolu. Pieniążki zbieramy przez cały miesiąc grudzień do specjalnej skarbonki- opisanej i wystawionej w przedszkolu.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.towarzystwonaszdom.pl/

Serdecznie zapraszamy!!!