Przedszkole Samorządowe
w Śledziejowicach

Grupa Starszaków od 3 marca 2018 r r przez trzy tygodnie będzie zjeżdżać do kopalni w celach leczniczych. W związku z tym należy wydrukować poniżej umieszczone skierowanie, wypełnić je wraz z lekarzem pierwszego kontaktu i niezwłocznie dostarczyć do Przedszkola Samorządowego w Śledziejowicach. Na skierowaniu musi widnieć jedno z rozpoznań, które jest  zawarte w pliku – Uzdrowisko Kopalnia Soli INFORMACJE

Skierowanie:pobierz

Uzdrowisko Kopalnia Soli INFORMACJE:pobierz