Przedszkole Samorządowe
w Śledziejowicach

Komisja Rekrutacyjna przy Przedszkolu Samorządowym w Śledziejowicach informuje, iż w związku z potwierdzeniem woli przez wszystkich Rodziców dzieci zakwalifikowanych, nie będzie przeprowadzana rekrutacja uzupełniająca.