Przedszkole Samorządowe
w Śledziejowicach

„MÓJ  ULUBIONY  BOHATER  BAJKOWY”

   W związku z podsumowaniem akcji w naszym przedszkolu:

Cała Polska czyta dzieciom

Misie Czytelnisie

Wędrująca książka

oraz w trakcie trwania innowacji pedagogicznej pt. „Książeczka Przedszkolaka”

zapraszamy dzieci z naszego przedszkola do udziału w konkursie „Mój ulubiony bohater bajkowy”. Zadaniem dzieci jest wykonanie pracy plastycznej na wyżej wymieniony temat. Czekają atrakcyjne nagrody!

 

 

 

Regulamin wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego

 

1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach.

2. Celem konkursu jest:

- rozwijanie kreatywności ,

- rozwijanie uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci,

- popularyzowanie twórczości literackiej dzieci,

- rozwijanie wyobraźni dzieci.

3. Tematem konkursu jest przedstawienie za pomocą pracy plastycznej swojej ulubionej postaci bajkowej.

4. Konkurs skierowany jest do dzieci z Przedszkola Samorządowego w Śledziejowicach.

5. Zadaniem uczestników jest dostarczenie pracy plastycznej, w formie płaskiej, wielkości A4, wykonanej w dowolnej technice, przedstawiającej swoją ulubioną postać bajkową, jej przygodę, itp.

6. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę plastyczną w terminie od 8 maja 2017r do 26 maja 2017r. do siedziby Przedszkola Samorządowego w Śledziejowicach.

7. Prace powinny spełniać następujące kryteria:

- praca plastyczna: papierowa, płaska (nie elektroniczna)

- praca plastyczna powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko

- każda praca plastyczna powinna na odwrocie zawierać imię i nazwisko dziecka.

8. Ocenie podlegać będą:

- samodzielność w wykonaniu pracy

- ciekawy pomysł 

- staranność i estetyka

9. Jury powołane zostanie przez Organizatora konkursu i wyłoni  trzy nagrody główne: I, II, III miejsce, oraz pięć wyróżnień. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

10. Wyniki konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi  1. 06. 2017r . Wyniki konkursu będą również opublikowane na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego w Śledziejowicach oraz Facebooku.

11. Dostarczone prace przechodzą na własność Organizatora.

12. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)

13. Kontakt w sprawie konkursu:

- Danuta Dworak: mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.